Wijziging in coördinatie PAJ
Beste collega’s, vrienden, vrijwilligers, Vanaf maandag 15 januari 2018 neemt Najim een nieuw engagement op. Hij gaat deeltijds (19u per week) bij het Integratiepact aan de slag als community manager. Hij blijft bij PAJ als coördinator en zal daarin bijgestaan worden door collega, Saida El Fekri, die de taak van co-coördinator zal opnemen. Samen staan wij voltijds te uwer beschikking. Voor eventuele vragen of reacties mag u steeds contact opnemen met hem of Saida.