Our P.A.C.T.
In onze veeleisende maatschappij is het voor jongeren soms moeilijk om hun plekje te vinden. PAJ herkent deze moeilijkheden en wil doormiddel van een nieuw project ‘Our pact’ (positive action changes things) deze problemen het hoofd bieden.

Our Pact is een pilootproject van PAJ waarin jongeren de kans krijgen om binnen een traject zichzelf te ontwikkelen. Binnen dit project worden er ‘MATCH POINT’s georganiseerd. Tijdens deze dialoogmomenten komen de jongeren in aanraking met verschillende actuele thema’s en willen we de jongeren matchen met de samenleving.

Our Pact vertrekt vanuit twee pijlers, namelijk een gesloten en open aanbod. Tijdens de open momenten stellen we dit open aan alle geïnteresseerde jongeren. De gesloten momenten zijn enkel voor jongeren die meedoen aan een intensief begeleidingstraject. De open momenten worden begeleid door de theoloog Charif Al Maliki.

Daarnaast organiseren we binnen het intensief traject ook workshops rond conflicthantering, assertiviteit, communicatie en sociale vaardigheden. Zowel bij de open als gesloten dialoogmomenten krijgen de jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op een creatieve manier en daarbij zelf ook aan de slag gaan.

We gaan uit van een positieve benadering die de nadruk legt op de kwaliteiten en talenten van de jongeren. Tijdens deze workshops hebben ze niet enkel een rol als deelnemer maar leveren ze ook een actieve bijdrage. De zelfontplooiing van de jongeren staat centraal. Tijdens de workshop ‘Rots en water’ staan we stil bij onze fysieke en mentale toestand. We hebben aandacht voor de jongeren en hun welzijn. Door middel van gesprekken proberen we de jongeren te coachen en bieden we een luisterend oor.